OS informatika a společnost

ČSKI (Česká společnost pro informatiku a kybernetiku)

==========================================================
Odborná skupina: Informatika a společnost (IAS)


Motto: "Odborná skupina Informatika a společnost se zabývá problémy, které vznikají působením informatiky ve společnosti. Jedním ze záměrů odborné skupiny jsou konstruktivní návrhy řešení některých celospolečenských problémů způsobených křížením zájmů legislativních lobby, státní správy a dodavatelů výpočetní techniky a informačních systémů. Předpokládá se tvorba konstruktivních oponentur vybraných materiálů, např. Úřadu pro státní informační systém a pod. Výstupy této skupiny by měly být publikovány tak, aby veřejnost získala i nezávislé odborné informace a podněty."

Domovská stránka ČSKI | mailto: richta@fel.cvut.cz