Doc. Ing. Jan Janeček, CSc.

  • Moucha, A., V. Černý, J. Kubr, and J. Janeček. Distributed phase-shift beamforming power balancing in ad-hoc and sensor networks. Telecommunication Systems. 2014, 57(4), 367-377. ISSN 1018-4864. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s11235-013-9839-2
  • Janeček, J. Schaltung fur eine integrierte Steuerung und Verwaltung in Service-Networken von intelligenten Gebauden. German Patent and Trade Mark Office (GPMA), DE 20 2013 011 821.0. 2014-08-06.
  • Janeček, J. and J. Kubr. Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů. Úřad průmyslového vlastnictví, 27182. 2014-07-14.
  • Moucha, A., V. Černý, J. Kubr, and J. Janeček. Distributed phase-shift beamforming power balancing in ad-hoc and sensor networks [online]. Telecommunication Systems. 2013, 2013 1-11. ISSN 1572-9451. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11235-013-9839-2
  • Janeček, J. Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb integrovaných budov. Úřad průmyslového vlastnictví, 24942. 2013-02-18.
  • Votava, O., P. Macejko, J. Kubr, and J. Janeček. Scheduling of Data Constrained Applications in Distributed Heterogeneous systems. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis. 2012 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis, Praha, 2012-05-24/2012-05-26. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2012, pp. 141-149. ISBN 978-0-9820958-6-7.
  • Mwansa, L. and J. Janeček. Generic Network Location Service [online]. South African Computer Journal - SACJ. 2010, 46(5), 49-58. ISSN 1015-7999. Available from: http://sacj.cs.uct.ac.za/index.php/sacj/article/view/10/27
  • Votava, O., P. Macejko, J. Kubr, and J. Janeček. Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a Distributed Heterogeneous Systems. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011, pp. 171-178. ISBN 978-0-9820958-4-3.