OS informatika a společnost

OS informatika a společnost

ČSKI

URL: http://www.cski.cz/

People: Doc. Ing. Karel Richta, CSc.

OS informatika a společnost