Research

 • Černý, T. and E. Song. UML-based Enhanced Rich Form Generation. In: Proceedings of the 2011 Research in Applied Computation Symposium (RACS 2011). Research in Applied Computation Symposium, Orlando, Florida, 2011-11-02/2011-11-05. New York: ACM, 2011, vol. 1, pp. 192-199. vol. 1. ISBN 978-1-4503-1087-1. Available from: http://www.oslab.ssu.ac.kr/CFP/RACS2011/
 • Kocur, Z., P. Macejko, and J. Vodrážka. Systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat pomocí více mobilních spojení. 2011.
 • Kocur, Z., P. Macejko, and J. Vodrážka. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat pomocí více ADSL spojů. 2011.
 • Černý, T., et al., eds. Studentské fórum návrhových vzorů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04874-0.
 • Černý, T. and V. Chalupa, and L. Rychtecký, and T. Linhart. Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentů uživatelského rozhraní. CZJUG. 2011-11-28.
 • Moucha, A., V. Černý, and J. Kubr. Distributed Phase-Shift Beamformed Power Balancing in Ad-Hoc and Sensor Networks. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011, pp. !!!. ISBN 978-0-9820958-4-3.
 • Moucha, A., J. Kubr, and V. Černý. Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu. Úřad průmyslového vlastnictví, 23308. 2011-12-05.
 • Chlumecký, M. Using reverse engineering to re-implementing procedural source code. In: Objekty 2011. Objekty 2011, Žilina, 2011-11-24/2011-11-25. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011, pp. 131-136. ISBN 978-80-554-0432-5.
 • Chlumecký, M. Simulace hydrologických modelů. 2011.
 • Macek, O. and M. Komárek. The practical method of motivating students to iterative software development. In: 24th IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training, CSEE&T 2011. Conference on Software Engineering Education (and Training), Honolulu, 2011-05-22/2011-05-24. New Jersey: IEEE, 2011, pp. 512-516. ISSN 1093-0175. ISBN 978-1-4577-0348-5. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5876135&tag=1
 • Nguyen, V. and X. Qafmolla. Model Transformation in Web Engineering and Automated Model Driven Development. International Journal of Modeling and Optimization. 2011, 1(1), 7-12. ISSN 2010-3697.
 • Nguyen, V. and X. Qafmolla. On Model Transformation Methods and Testing of Model Transformation to Support Automated Model Driven Development. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer and Automation Engineering. 3rd International Conference on Computer and Automation Engineering, Chongqing, 2011-01-21/2011-01-23. Singapore: Institute of Electronics Engineers, Inc., 2011, vol. 1, pp. 171-175. ISBN 978-1-4244-9462-0.
 • Kuchař, J. and I. Jelínek. Learning Semantic Web Usage Profiles by Using Genetic Algorithms. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, 3(4), 3-20. ISSN 1313-8251. Available from: http://ijits-bg.com/
 • Nečaský, M., D. Kusák, and K. Richta. Servisně Orientované Architektury. In: ZENDULKA, Jaroslav and Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. DATAKON 2011, Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, pp. 1-26. ISBN 978-80-214-4329-7. Available from: http://www.datakon.cz/
 • Procházka, A., M. Lungu, and K. Richta. Získávání informací o závislostech mezi projekty v softwarových ekosystémech platformy Java. In: ZENDULKA, Jaroslav and Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. DATAKON 2011, Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, pp. 31-41. ISBN 978-80-214-4329-7. Available from: http://www.datakon.cz/
 • Rybola, Z. and K. Richta. Realizace omezení pro násobnosti vztahů mezi entitami v relačních databázích. In: ZENDULKA, Jaroslav and Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. DATAKON 2011, Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, pp. 93-102. ISBN 978-80-214-4329-7.
 • Malinský, R. and I. Jelínek. A Novel Web Metric for the Evaluation of Internet Trends. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, 7(81), 504-507. ISSN 2010-376X. Available from: http://www.waset.org/journals/waset/v81/v81-97.pdf
 • Richta, K. and Z. Rybola. Transformation of relationships from UML/OCL to SQL. In: ITAT 2011: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT. ITAT 2011 - Informačné technológie - aplikácie a teória, Terchová, 2011-09-23/2011-09-27. Košice: Univerzita P.J.Šafárika , 2011, pp. 31-37. ISBN 978-80-89557-01-1.
 • Pokorný, J., V. Repa, K. Richta, W. Wojtkowski, H. Linger, C. Barry, and M. Lang, eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011. 1. vol. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9.
 • Černý, T. and M. J. DONAHOO. MetaMorPic: Self-Contained Photo Archival and Presentation. In: POKORNÝ, J., V. REPA, K. RICHTA, W. WOJTKOWSKI, H. LINGER, C. BARRY, and M. LANG, eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011, pp. 157-166. 1. vol. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9. Available from: http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/book/978-1-4419-9645-9?changeHeader
 • Votava, O., P. Macejko, J. Kubr, and J. Janeček. Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a Distributed Heterogeneous Systems. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011, pp. 171-178. ISBN 978-0-9820958-4-3.
 • Černý, T., P. Praus, S. Jaroměřská, L. Mátl, and M.J. DONAHOO. Cooperative web cache. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011, pp. 85-88. 1. vol. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0. Available from: http://iwssip.etf.unsa.ba/?show=main
 • Černý, T. and B. Mannová. Competitive and Collaborative Approach Towards a More. Effective Education in Computer Science [online]. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY. 2011, 2(2), 163-173. ISSN 1309-517X. Available from: http://www.cedtech.net/articles/225.pdf
 • Černý, T. and Michael J. DONAHOO. How to reduce costs of business logic maintenance. In: SHAOZI LL, SL and Y. D. YING DAI, eds. 2011 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011). 2011 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011), Shanghai, 2011-06-10/2011-06-12. Beijing: IEEE, 2011, vol. 1, pp. 77-82. 1. vol. 1. ISBN 978-1-4244-8725-7. Available from: http://www.ieee-csae.org/
 • Rybola, Z. and K. Richta. Transformation of Binary Relationships with Particular Multiplicity. In: SNÁŠEL, V., J. POKORNÝ, and K. Richta, eds. DATESO 2011. DATESO 2011: Databases, Texts, Specifications, and Objects, Písek, 2011-04-20/2011-04-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2011, pp. 25-38. 1. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-248-2391-1.
 • Snášel, V., J. Pokorný, and K. Richta, eds. DATESO 2011. DATESO 2011: Databases, Texts, Specifications, and Objects, Písek, 2011-04-20/2011-04-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. 1. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-248-2391-1.
 • Kocur, Z., P. Macejko, and V. Mařík. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti. Úřad průmyslového vlastnictví, 21913. 2011-03-07.
 • Vališová, A. and M. Bureš. Výchova k práci s informacemi a informačními prameny. In: Vališová, A. and H. KASÍKOVÁ, eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011, pp. 213-222. ISBN 978-80-247-3357-9. Available from: http://www.grada.cz
 • Kuchař, J. and I. Jelínek. Dynamical online modeling of web user behaviour in adaptive web. In: Workshop 2011. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 1-4. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
 • Model for Gathering and Processing Data from Web 2.0 [online]. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. vol. 15.
 • Praus, P., S. Jaroměřská, and T. Černý. SScAC: Towards a framework for small-scale software architectures comparison. In: ČERNÁ, I., T. GYIMOTHY, J. HROMKOVIČ, K. JEFFREY, R. KRALOVIČ, M. VUKOLIC, and S. WOLF, eds. SofSem2011: Theory and Practice of Computer Science (LCNS). SofSem 2011, Novy Smokovec, 2011-01-22/2011-01-28. Heidelberg: Springer, 2011, pp. 482-493. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-18380-5. Available from: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/kralovic/sofsem2011/
 • Černý, T. and M.J. DONAHOO. FormBuilder: A Novel Approach to Deal with View Development and Maintenance. In: BIELIKOVA, M., I. ČERNÁ, I. GYIMOTHY, J. HROMKOVIČ, K. JEFFREY, R. KRALOVIČ, M. VUKOLIC, and S. WOLF, eds. SofSem 2011 Proceedings of Student Research Forum. SofSem 2011, Novy Smokovec, 2011-01-22/2011-01-28. Bratislava: OKAT, 2011, pp. 16-34. ISBN 978-80-88720-17-1. Available from: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/kralovic/sofsem2011/
 • Černý, T. and B. Mannová. Competitive and Collaborative Approach Towards a More Effective Education in Computer Science. In: The 9th Annual Hawaii International Conference on Education. 9th Annual Hawaii International Conference on Education, Honolulu, 2011-01-04/2011-01-07. Honolulu: Hawaii International Conference on Education, 2011, pp. 2886-2895. ISSN 1541-5880. Available from: http://www.hiceducation.org/
 • Beličák, M., J. Pokorný, and K. Richta. Open Design Architecture for Round Trip Engineering. In: Information Systems Development ISD 2009: Challenge of Practice and Theory in Web-based Information Services. Information System Development 2009, Nanchang, 2009-09-16/2009-09-19. Heidelberg: Springer, 2011, pp. 281-293. ISBN 978-1-4419-7205-7. Available from: http://sit.jxufe.cn/isd2009/
 • Nguyen, V. and X. Qafmolla. Agile Development of Platform Independent Model in Model Driven Architecture. In: Proceedings of theThird International Conference on Information and Computing. 2010 Third International Conference on Information and Computing (ICIC), Wuxi, Jiang Su, 2010-06-04/2010-06-06. Beijing: IEEE, 2010, vol. 2, pp. 344-347. ISBN 978-1-4244-7081-5.
 • Mwansa, L. and J. Janeček. Generic Network Location Service [online]. South African Computer Journal - SACJ. 2010, 46(5), 49-58. ISSN 1015-7999. Available from: http://sacj.cs.uct.ac.za/index.php/sacj/article/view/10/27
 • Richta, K., I. Vrana, and J. Vrána. Evaluation criteria for management of large communication networks. Systémová integrace. 2010, 17(1), 7-17. ISSN 1210-9479. Available from: http://www.cssi.cz/cssi/evaluation-criteria-management-large-communication-networks
 • Macek, O. and T. Černý. ProMod - modelling platform. 2010.
 • Černý, T. and O. Macek. FormBuilder. 2010.
 • Černý, T. and O. Macek. CZProxy. 2010.
 • Kocur, Z., J. Vodrážka, and P. Macejko. Low Cost Network Emulator with Ethernet and E1 Interfaces [online]. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 134-136. ISSN 1804-3119. Available from: http://advances.utc.sk/journal_ktto.html#number5
 • Mannová, B. Education of Seniors Educators. In: Preparing the Workforce for the Information Society. The Third International Conference on Adult Education, Iasi, 2010-04-25/2010-04-29. Iasi: TU Iasi, 2010, pp. 120-125.
 • Mannová, B. E-learning Teaching and Learnig Model. In: CELDA 2010. Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Timisoara, 2010-10-15/2010-10-17. Lisboa: IADIS Press, 2010, pp. 243-249. ISBN 978-972-8939-28-1. Available from: http://www.celda-conf.org
 • Moucha, A. and V. Černý. A More Realistic Approach towards Ad-Hoc Networks Simulation. In: ŠTEFAN, J. and P. PERINGER, eds. Proceedings of 44th Spring International Conference MOSIS'X. 44th Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2010, Hradec nad Moravicí, 2010-04-27/2010-04-29. Ostrava: MARQ, 2010, pp. 130-137. Acta MOSIS. vol. č. 115. ISBN 978-80-86840-51-2. Available from: http://www.fit.vutbr.cz/CSSS/events/MOSIS/2011/
 • Moucha, A. and V. Černý. Interference in anisotropic antenna topology controlled ad-hoc and sensor networks. In: Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2010 International Conference on. International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, Suzhou, 2010-10-21/2010-10-23. Beijing: IEEE, 2010, pp. 1-6. 6. ISBN 978-1-4244-7556-8. Available from: http://dx.doi.org/10.1109/WCSP.2010.5633524
 • Moucha, A. and V. Černý. Anisotropic antenna collaborative beamforming in adhoc networks: beyond horizon communication. In: IWCMC '10: Proceedings of the 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Caen, 2010-06-28/2010-07-02. Austin: IEEE Central Texas Section, 2010, pp. 971--975. 6. ISBN 978-1-4503-0062-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1145/1815396.1815618
 • Richta, K., I. MLÝNKOVÁ, M. Nečaský, M. Valenta, and P. Loupal. How to Store XML Data. Praha: Matfyz, 2010. 2010/2.
 • Macek, O. and M. Nečaský. An Extension of Business Process Model for XML Schema Modeling. In: 2010 6th World Congress on Services. 2010 6th World Congres on Services, Miami, FL, 2010-07-05/2010-07-10. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 383-390. ISBN 978-0-7695-4129-7.
 • Kuchař, J. and I. Jelínek. Scoring Pageview Based on Learning Weight Function. International Journal on Information Technologies and Security. 2010, 2(4), 19-28. ISSN 1313-8251. Available from: http://www.tu-sofia.bg/saer/infotech_main.php?id=journal
 • Nguyen, V. and X. Qafmolla. On Instance-model Querying and Meta-model Transformation. In: Proceedings 2010 International Conference on Software Engineering. The 2010 International Conference on Software Engineering, Hong Kong, 2010-03-17/2010-03-19. Hong Kong: The International Association of Engineers IAENG, 2010, pp. 710-715. vol. Volume 1. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-8-2.